ognyewe

Mungaria uel mungula est forceps carbonum vlg. kleszczky ognyewe 1442 WokRacz 148r

Wyraz hasłowy (Ogniowy) Hasło konkordancji Mungaria
Wyraz(y) w transliteracji ognyewe Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6428

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 148
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Ogniowy) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ogniewy
Forma (w transkrypcji) ogniewe
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.