(Ogniowy) Ogniewy

przymiotnik

Formy gramatyczne


odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza
rodzaj nijaki
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik ogniewe ca 1500 WokLub 135v

liczba mnoga
rodzaj nieznany/wspólny
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik ogniewe 1442 WokRacz 148r

Znaczenia

Przypis

Sstp V 534b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.