mysza

Nuppadogundium vlg. chlebna mysza wersus vidi in ore canis duo nappadogundia panis Et libigundium idem talerzewa misza 1442 WokRacz 152r

Wyraz hasłowy Misa Hasło konkordancji Nupagundium
Wyraz(y) w transliteracji mysza Podstawa glosowania nuppadogundium
Język wyrazu obcego łaciński
6434

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Misa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) misa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.