czynsch

Lucar (…) dicitur precium [[...]] rusticus quod dat domino suo per annum a luco uel precium quod ab emptoribus nemorum habetur sc. vlg. leszny czynsch 1442 WokRacz 137v

Wyraz hasłowy Czynsz Hasło konkordancji Lucar
Wyraz(y) w transliteracji czynsch Podstawa glosowania lucar
Język wyrazu obcego łaciński
6438
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 137
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czynsz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czynsz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.12.2023 r.