brath

Nouerca que nouiter arcens et uxor patris inde nouercarius vlg. [[...]] przyrodny brath 1442 WokRacz 151v

Wyraz hasłowy Brat Hasło konkordancji Novercarius
Wyraz(y) w transliteracji brath Podstawa glosowania nouercarius
Język wyrazu obcego łaciński
6443

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 151
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39-40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.