*czinsth

Fiscale est redditus regum proprie *czinsth 1448 WokJag 121v

Wyraz hasłowy Czynsz Hasło konkordancji Fiscale
Wyraz(y) w transliteracji *czinsth Podstawa glosowania fiscale
Język wyrazu obcego łaciński
6462
Komentarz paleograficzny Podwójne f na oznaczenie dużej litery F.
Może to glosa niemiecka.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 121
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czynsz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czynsz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.