scharlath

Scarletum est genus panni proprie scharlath 1448 WokJag 290r

Wyraz hasłowy Szarłat Hasło konkordancji Scarlatum
Wyraz(y) w transliteracji scharlath Podstawa glosowania scarletum
Język wyrazu obcego łaciński
6465
Komentarz paleograficzny Może to glosa niemiecka.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 290
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szarłat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szarłat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.