*czitber

Zedvar uel zeduara *czitber 1448 WokJag 349v

Wyraz hasłowy Cytwar Hasło konkordancji Zeduara
Wyraz(y) w transliteracji *czitber Podstawa glosowania zedvar, zeduara
Język wyrazu obcego łaciński
6469
Komentarz paleograficzny W wyrazie Zeduar inicjał wspólny z dwoma poprzednimi hasłami Zebedeus i Zedilus.
W wyrazie zeduara nad literą u wpisana litera v.
Może to glosa niemiecka.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 349
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cytwar (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) *cytber
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Może cytować *czitber ?

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.07.2024 r.