RozPaulZeduara uel id est zeduar wersus zeduar ante datum morbum fugiat inveteratum postquam datum mollit ventrem fastidia tollit vlg. czytwar
WokRaczZeduara Zeduar idem vlg. czytwar Wersus zedvara ante datum morbum fugat inveteratum postquam datum mollet ventrem fastidia tollit inde zeduarium idem
WokJagZedvar uel zeduara *czitber
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.