szarn

<I>Bar... est animal cornutum de genere ceruorum sicut capra *siluastris in altissimis petris solet commorari se precipitans in suis cornibus se illesum suscipit Et pro eodem animali ponitur Job XXVIII Et in wlgari dicitur szarn XV p. post. RozOss I 101ra

Wyraz hasłowy Sarn Hasło konkordancji Ibex
Wyraz(y) w transliteracji szarn Podstawa glosowania <i>bar
Język wyrazu obcego łaciński
6478
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie zapisał siluastris zamiast siluestris.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sarn (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) sarn
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.