*ląntka

Selia (pro seria) (...) est vas quedam uel olla fictilis continens serum [[l]] *ląntka 1476 RozOss II 222r

Wyraz hasłowy Łatka Hasło konkordancji Seria
Wyraz(y) w transliteracji *ląntka Podstawa glosowania selia
Język wyrazu obcego łaciński
6516
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie zapisał wyraz przez nosówkę ąn.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 222
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łatka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łatka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.