RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIISeria dzeska
WokPet VI
RozOss IISelia (pro seria) (...) est vas quedam uel olla fictilis continens serum [[l]] *ląntka
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet IISeria dzyeska
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.