czacz

Brauium (...) est munus uel corona victorie… Eciam brauium dicitur precium quod datur cursori proprie czacz XV p. post. RozOss II 34r

Wyraz hasłowy Czacz Hasło konkordancji Bravium
Wyraz(y) w transliteracji czacz Podstawa glosowania brauium
Język wyrazu obcego łaciński
74

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 34
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czacz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czacz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.