RozPaulBravium (...) est munus uel corona victorie proprie cacz… Eciam bravium est precium quod datur cursori proprie czacz
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIBrauium (...) est munus uel corona victorie… Eciam brauium dicitur precium quod datur cursori proprie czacz
RozOss IIIBravium (…) est munus uel chorona victorie… Eciam bravium est precium quod datur cursori proprie czacz
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubBrauium est precium quod datur cursori vel est munus vel corona victorie czacz
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.