modzel

Callus (…) est duricies pedum qua terram calcamus eciam est duricies manvvm interior ex labore perveniens proprie modzel XV p. post. RozOss III 16br

Wyraz hasłowy Modzel Hasło konkordancji Callus
Wyraz(y) w transliteracji modzel Podstawa glosowania callus
Język wyrazu obcego łaciński
920
Komentarz paleograficzny Hasło rozariusza zaczyna się na k.16av

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 16b
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Modzel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) modzel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.