RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKapCallus (…) est duricies pedum qua terram calca<m>us Ecciam est duricies *manum interior ex labore proveniens modzel
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss IIICallus (…) est duricies pedum qua terram calcamus eciam est duricies manvvm interior ex labore perveniens proprie modzel
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IVCallus (sc. sutoris) podeszwa
Callus (manus) modzel
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.