wl

Albear (...) uel alvear (...) uel alvearium (...) id est vas in quo mellificant apes vlg. wl 1440 RozPaul 14v

Wyraz hasłowy Ul Hasło konkordancji Alvear
Wyraz(y) w transliteracji wl Podstawa glosowania albear, alvear, alvearium
Język wyrazu obcego łaciński
930
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie inną ręką i innym atramentem powtórzone łacińskie hasło wraz z polską glosą.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 44

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ul (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ul
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Być może dopuszczalna też transkrypcja: wul.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.