RozPaulAlbear (...) uel alvear (...) uel alvearium (...) id est vas in quo mellificant apes vlg. wl
Alvear uel aluearium vvl
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAluear (...) uel <alue>are (...) uel aluearium (...) id est vas in quo mellificant apes vlg. vl
RozOss III
RozOss IAlbear (...) uel alluear alluearium (...) id est vas in quo mellificant apes vlg. wlye
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.