vvl

Alvear uel aluearium vvl 1440 RozPaul 14v

Wyraz hasłowy Ul Hasło konkordancji Alvear
Wyraz(y) w transliteracji vvl Podstawa glosowania alvear, aluearium
Język wyrazu obcego łaciński
935
Komentarz paleograficzny Z uwagi na rozlanie atramentu na pierwszej literze polskiej glosy zapis można interpretować jako vvl, ale istnieje możliwość, że pisarz z powodu kleksa chciał poprawić zapis i ponownie zaczął pisać wyraz, wtedy należałoby go czytać [v] vl.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ul (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Wul
Forma (w transkrypcji) wul
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.