kamyen

Allo est lapis rotundus in quo fabri purgant instrumenta vt fiant acuta eyn schleyfstein kovalsky kamyen ca 1500 WokLub 7v

Wyraz hasłowy Kamień Hasło konkordancji Allo
Wyraz(y) w transliteracji kamyen Podstawa glosowania allo
Język wyrazu obcego łaciński
944
Komentarz paleograficzny Wyraz hasłowy powtórzony na l. marg., a po nim glosa polska.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 7
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kamień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kamień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 26.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 26.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.