po

Amita est soror patris eyn base oder mume czyothka po oyczv ca 1500 WokLub 9r

Wyraz hasłowy Po Hasło konkordancji Amita
Wyraz(y) w transliteracji po Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
969

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 9
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Po (przyimek)
Forma (w transkrypcji) po
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek miejscownik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 68.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 68.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.