Zgadzać się

czasownik

Formy gramatyczne


fleksem forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
bezokolicznik zgadzać ca 1500 WokLub 34r ca 1500 WokLub 41v
forma nieprzeszła zgadza ca 1500 WokLub 37v
zgadzają ca 1500 WokLub 37v
imiesłów przym. czynny cz. ter. zgadzający ca 1500 WokLub 34r

Znaczenia

Przypis

Sstp XI 328b

Uwagi i bibliografia

W Sstp większość poświadczeń z WokLub była drukowana pod zn. 7. wieloznaczne z powodu braku kontekstu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.