Korbas

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik korbas ca 1500 WokLub 36r

Znaczenia

Pochodzenie

germanizm

Przypis

Sstp III 345a

Uwagi i bibliografia

SeBr
Orgelbrand S. 1903: Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t. 14, Warszawa.
Puzynina J. 1963: Wypowiedzi o języku i stylu w okresie staropolskim, t. II, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
SeS /LW/.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.