Niektóry

przymiotnik (zaimek przymiotny)

Formy gramatyczne

odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza 1
rodzaj męski
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
dopełniacz niektorego ca 1500 WokLub 66v

liczba mnoga 1
rodzaj nieznany/wspólny
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
biernik niektore ca 1500 WokLub 26vZnaczenia

Przypis

Sstp V 185b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.