Przed

przyimek

Formy gramatyczne


forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
przed ca 1500 WokLub 11r ca 1500 WokLub 105v

Znaczenia

Przypis

Sstp VII 111a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.