RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet VAculeus sządlo
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAculeus (...) est ferrum valde accutum et longum vel est stimulus cum quo punguntur boues vel etiam potest pro stimulo apis vlg. ząndlo uel est genus tormenti sc. patibulum
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubAculeus id est stimulus vel peccatum eyn angel oder stefft sicut apes habent vel est genus tormenti vel patibulum zadlo
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.