RozPaulAppolucium seu appolluterium (...) id est vestibulum et est locus ubi vestes exuuntur et induuntur dum [inth] intratur balneum proprie szwwadl<ni>ą
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAppolucium seu appollutarium (...) id est uestibulum Et est locus vbi uestes exuuntur et induuntur cum intratur balneum vlg. zuwadlnya
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubApolucium est locus, vbi vestes exuuntur in balneo zvvadlnya
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.