zvvadlnya

Apolucium est locus, vbi vestes exuuntur in balneo zvvadlnya ca 1500 WokLub 11v

Wyraz hasłowy Zuwadlnia Hasło konkordancji Appolutium
Wyraz(y) w transliteracji zvvadlnya Podstawa glosowania apolucium
Język wyrazu obcego łaciński
1097

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 10
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zuwadlnia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) zuwadlnia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 136.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 136.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.