RozPaul
WokRaczArra (...) est res que datur in certitudinem ut contractus firmior habeatur vel dicitur pingnus sponse a sponso Eciam est pars precii et hoc si tenetur pro empcione ut rata teneatur proprie [[l]] vlg. lytkup
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss IAra (...) est res que datur in certitudinem ut contrarius firmior habeatur uel dicitur pignus proprie quod datur sponse a sponso uel dicitur pars precii et hoc si tenetur pro empcion<e> ut rata teneatur proprie lythkup
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubArra eyn weinkauff oder brautgabe vpomynek
Arra vpomynek vel donum
Arra zadavek
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.