RozPaul
WokRaczBarrus id est elefas et dicitur a barros grece quod est graue latine quia elefas grauis est in corpore uel quia grauiter vocem suam profert Et plura [[...]] sunt talia idem significancia Wersus signat idem barrus elephas et elephantus Nam barros grece graue dicitur eciam latine Inde barritus vox uel clamor elefantis (...) vlg. szluny
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubBarrus est elephas qui est grauis et fortis; barro idem est slon
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.