RozPaulCathabula (...) est instrvmentum cum quo de sublimo iacitur proprie prok
WokRacz
WokJag
RozKapCatabula (...) est instrvmentum cum quo proicitur desuper vlg. prok
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICatabula (...) est instrumentum cum quo de sublimo iacitur vlg. prok
RozOss IIICatabula (…) est instrvmentum cum quo de sublimo iacitur vlg. proc
RozOss I<C>athabula est instrumentum [[de]] cum quo de sublimo iacitur proprie prok
WokPet I
WokPet II
WokPet IIICatabula prok
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.