RozPaulCvcula (...) dicitur vestis monachi proprie cappa
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICvcula (...) dicitur uestis monachi proprie cappa
RozOss IIICucula (…) dicitur vestis monachi proprie kappa
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubGugula mnyszka kapyczą
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.