RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I<M>ediastinus dicitur testis vel ponitur pro teste vel dicitur aliquis in medio [[<M>ediastinus dicitur testis]] vmbre manens vel dicitur genus tormenti quod ponitur in medio ciuitatis Et dicitur a medius et sto (...) vel a stim vel stin id est ciuitas vel vrbs Quasi in medio vrbis panna al. *prangnerz
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubMediastinus (…) kranker etiam ponitur pro cippo pragą
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.