RozPaul
WokRaczRadius est instrvmentum textoris sc. pecten uel nauicula que distingvit stamina… eciam dicitur illud lignum rectum et subtile quod a mediolo rote usque ad cantum dirigitur et in utroque figitur vlg. stpicza
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet IIRadius czolnek
WokPet III
WokPet IV
WokLubRadius est instrumentum textoris eyn spule czolnek
Spula czolnek radius idem vel spyczą v kolą
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.