vyprothek

Obortiws dicitur puer non debito tempore natus et venit a verbo oborior Dicitur eciam abortiws vlg. vyprothek 1440 RozPaul 180r

Wyraz hasłowy (Wyprutek) Hasło konkordancji Abortivus
Wyraz(y) w transliteracji vyprothek Podstawa glosowania obortiws
Język wyrazu obcego łaciński
105

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 180
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Wyprutek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Wyprótek
Forma (w transkrypcji) wyprotek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.