RozPaulAbortiws (...) dicitur <...> qui ex vtero matris eggreditur nondum <...>niente proprie marthwy uel wyprothek
Obortiws dicitur puer non debito tempore natus et venit a verbo oborior Dicitur eciam abortiws vlg. vyprothek
WokRacz
WokJag
RozKapAbhortiuus (...) dicitur aliquis ante *tempore natus uel qui ex vtero matris egreditur nondum tempore nati<vita>tis abveniente proprie wiprothek al. marthvi
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet VAbortivus martwy
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAbhortiuus (...) dicitur aliquis ante tempus natus vel qui de vtero matris egreditur nondum tempus natiuitatis adveniente al. vyprotek
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet IIIAbortivus marthwy albo wyprothek
WokPet IV
WokLubAbortiuus (...) ein tod geburdt vyprothek
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.