marthwy

Abortiws (...) dicitur <...> qui ex vtero matris eggreditur nondum <...>niente proprie marthwy uel wyprothek 1440 RozPaul 5r

Wyraz hasłowy Martwy Hasło konkordancji Abortivus
Wyraz(y) w transliteracji marthwy Podstawa glosowania abortiws
Język wyrazu obcego łaciński
99
Komentarz paleograficzny k w wyprothek poprawiane
Może uzupełnić: <abve>niente ?

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 5
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Martwy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) martwy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.