sarlath

Bombicina (...) est genus panni proprie sarlath XV p. post. RozOss I 39vb

Wyraz hasłowy Szarłat Hasło konkordancji Bombicina
Wyraz(y) w transliteracji sarlath Podstawa glosowania bombicina
Język wyrazu obcego łaciński
1450

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 39
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szarłat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szarłat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.