RozPaulBombicina (...) est genus panni proprie szarlath
WokRacz
WokJag
RozKapBombicina (…) est genus panni vlg. sarlath
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIBombicina (...) est genus panni vlg. szarlath
RozOss IIIBombicina (…) est genus panni proprie szarlath
RozOss IBombicina (...) est genus panni proprie sarlath
WokPet I
WokPet IIBombicina szarlath
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.07.2024 r.