szarlath

Bombicina (...) est genus panni vlg. szarlath XV p. post. RozOss II 33v

Wyraz hasłowy Szarłat Hasło konkordancji Bombicina
Wyraz(y) w transliteracji szarlath Podstawa glosowania bombicina
Język wyrazu obcego łaciński
68
Komentarz paleograficzny Cytat znajduje się na k. 33r-v.
W rękopisie glosa polska zapisana dużą literą - Szarlath.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 33
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szarłat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szarłat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.