gronostay

Melota (...) est vestis animalis de pilis facta quod dicitur camelus vel melius dicitur quod est pellis animalis quod dicitur taxus et est valde aspera Item melota dicitur aspergellus uel pellis eius… secundum Crisostomum est animal quoddam proprie gronostay 1440 RozPaul 161v

Wyraz hasłowy Gronostaj Hasło konkordancji Melota
Wyraz(y) w transliteracji gronostay Podstawa glosowania melota
Język wyrazu obcego łaciński
1627
Komentarz paleograficzny Część tekstu dosyć trudno czytelna z powodu uszkodzenia rkpsu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 161
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gronostaj (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gronostaj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.