gronostay

Migale est animal quasi cattus dolosum gulosum et rapax ingeniosum Eciam est parwm animal quoddam vlg. gronostay 1440 RozPaul 164r

Wyraz hasłowy Gronostaj Hasło konkordancji Migale
Wyraz(y) w transliteracji gronostay Podstawa glosowania migale
Język wyrazu obcego łaciński
1633

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 164
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gronostaj (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gronostaj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.