RozPaulMigale est animal quasi cattus dolosum gulosum et rapax ingeniosum Eciam est parwm animal quoddam vlg. gronostay
WokRaczMigale est animal quasi cattus natum ad ridendum dolosum rapax ingeniosum ita scribitur in gloza leuitici XI est eciam illud parvum animal quod gronostay
WokJag
RozKapMigale animal quasi cattus dolosum et gulosum et rapax ingeniosum et [[pro]] parwm vlg. gronostąy
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIIMicale gronostay
WokPet VI
RozOss IIMigale est animal quasi cattus dolosum gulosum et rapax ingeniosum Eciam est animal quoddam parwm vlg. gronostay theuthunice hermel
RozOss IIIMigale est animal quasi cathus dolosum gulosum et rapax ingeniosum eciam est parwm animal quoddam vlg. gronostay
RozOss I<M>igale sev micale est animal quasi catus dolosum gulosum et rapax ingeniosum est eciam parwm animal quodam vlg. gronostąy
WokPet IMigale gronostay
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubMigalus est paruum animal eyn hermleyn gronostay
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.