gronostay

Migale est animal quasi cathus dolosum gulosum et rapax ingeniosum eciam est parwm animal quoddam vlg. gronostay XV p. post. RozOss III 144v

Wyraz hasłowy Gronostaj Hasło konkordancji Migale
Wyraz(y) w transliteracji gronostay Podstawa glosowania migale
Język wyrazu obcego łaciński
934

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 144
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gronostaj (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gronostaj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.