gronostąy

<M>igale sev micale est animal quasi catus dolosum gulosum et rapax ingeniosum est eciam parwm animal quodam vlg. gronostąy XV p. post. RozOss I 127ra

Wyraz hasłowy Gronostaj Hasło konkordancji Migale
Wyraz(y) w transliteracji gronostąy Podstawa glosowania <m>igale
Język wyrazu obcego łaciński
2573

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 127
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gronostaj (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gronostaj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.