gronostay

Migale est animal quasi cattus natum ad ridendum dolosum rapax ingeniosum ita scribitur in gloza leuitici XI est eciam illud parvum animal quod gronostay 1442 WokRacz 145r

Wyraz hasłowy Gronostaj Hasło konkordancji Migale
Wyraz(y) w transliteracji gronostay Podstawa glosowania migale
Język wyrazu obcego łaciński
2578

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 145
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gronostaj (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gronostaj
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.