wyszwolycz

Adoptare (...) id est desiderare eligere nutrire uel accipere loco filii proprie wyszwolycz 1440 RozPaul 8v

Wyraz hasłowy Wyzwolić Hasło konkordancji Adoptare
Wyraz(y) w transliteracji wyszwolycz Podstawa glosowania adoptare
Język wyrazu obcego łaciński
2070

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 8
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wyzwolić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wyzwolić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.