Wyzwolić

czasownik

Formy gramatyczne


fleksem forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
bezokolicznik wyzwolić 1440 RozPaul 8v XV p. post. WokPet II 8
imiesłów przym. bierny wyzwolony 1440 RozPaul 8v XV p. post. RozOss II 6r

Znaczenia

Przypis

Sstp X 597b

Uwagi i bibliografia

Bohemizm semantyczny.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.