wyszwolony

Adoptiws (...) est puer qui est electus in filium ab alio inde filius adoptiws vlg. wyszwolony <syn> 1440 RozPaul 8v

Wyraz hasłowy Wyzwolić Hasło konkordancji Adoptivus
Wyraz(y) w transliteracji wyszwolony Podstawa glosowania adoptiws
Język wyrazu obcego łaciński
2078

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 8
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wyzwolić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wyzwolony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.