RozPaulAdoptiws (...) est puer qui est electus in filium ab alio inde filius adoptiws vlg. wyszwolony <syn>
WokRacz
WokJag
RozKapAdoptiuus filius wyswolony syn
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAdoptiuus (...) est puer qui est electus in filium ab alio Inde filius adoptiuus vlg. wyszwolony szyn
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubAdoptiws filius vybrany szyn
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.